Job này là làm kế toán phải không ?

JOB OFFER THỂ HIỆN POSITION ĐỂ CÓ THỂ XIN WORK PERMIT KHẢ THI HƠN VÀ ĐÚNG VỚI VỊ TRÍ NHÀ HÀNG ĐANG CẦN. BÊN công ty CÓ COMMIT VỚI ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VỀ SỰ ĐẢM BẢO CÔNG VIỆC CHO CHỊ CHO ĐẾN KHI RA PR, THỜI GIAN THỬ VIỆC THỂ HIỆN TRÊN JOB OFFER LÀ THEO QUY ĐỊNH NHA CHỊ. CHỊ YÊN TÂM NẾU CHỊ KHÔNG THÍCH HỢP VỚI VỊ TRÍ ACCOUNTING THÌ HỌ SẼ SẮP XẾP VIỆC KHÁC Ở NHÀ HÀNG PHÙ HỢP VỚI CHỊ. 


Trường hợp của anh chị  thì  sẽ nộp ở bang nào, vì với các giới thiệu rất phổ biến trên web hiện nay , không phải tỉnh bang nào cũng có chính sách cho thường trú nhân theo dạng work permit, và chỉ có 4 tỉnh bang đang có chương trình AIPP  là  Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia và Newfoundland and Labrado?

Alberta vẫn cấp thẻ thường trú nhân cho người lao động có đủ kinh nghiệm và thời gian làm việc tại tỉnh bang này. Tuy nhiên, người lao động phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khai báo thuế, không vi phạm pháp luật và đòi hỏi phải có IETLS.


Trong trường hợp đã có Giấy phép Lao động – Work Permit, nhưng vì lý do bất khả kháng (không phải do lỗi của khách hàng), mà hồ sơ khách hàng không được xét duyệt thì phương án hoàn trả phí sẽ như thế nào?

Khi có Work Permit thì 90-95% khách hàng sẽ được duyệt Thường trú nhân trừ trường hợp chính phủ thay đổi luật di trú, việc này không ai có thể tiên lượng được và dĩ nhiên bên em không thể hoàn trả phí trong trường hợp này. Anh chị cũng có thể tham khảo về điều khoản này với các công ty di trú khác. Đối với luật Canada, việc thay đổi luật di trú không phải ban hành là thực hiện ngay như ở Việt Nam, họ phải đưa ra trưng cầu dân ý + các đảng. Với thời điểm dân số bị già hoá + thiếu lao động phổ thông như hiện tại thì khả năng nhà nước thay đổi luật di trú là không thể


Điều 6 trong hợp đồng: Trách nhiệm (?) của khách hàng khi chậm thực hiện nghĩa vụ–  thực ra là về quyền lợi của khách hàng – sẽ bị mất, thiệ thòi nếu chậm trễ hoặc vi phạm hợp đồng – Và ngược lại – Không có Điều khoản nào tương tự cho phía công ty – nếu có chậm trễ, hoặc vi phạm hợp đồng?  Vì trên thực tế, các chậm trễ, vi phạm của phía công ty vẫn có thể xảy ra, và phía anh chưa thấy được, trong trường hợp này, trách nhiệm của phía công ty là gì ?

Trách nhiệm của bên công ty là sẽ hoàn trả tiền cho đương đơn nếu hồ sơ không thành công, chi phí đương đơn phải chịu là các chi phí tư vấn & dịch vụ của bên thứ ba. Bên cạnh đó, công ty em cũng phải bỏ thời gian & chi phí đi lại rất nhiều để tác nghiệp cho từng trường hợp. Do đó, nếu hồ sơ không thành công, bên em cũng thiệt hại không chỉ là chi phí, công sức, thời gian mà còn là uy tín đối với Bộ di trú. Hệ quả xấu là tính thành công cho các hồ sơ sau này không cao.